SvenskaDanskEnglish
Sök
Godsletaren

Sökning för försäkringsbolag

Kostnader: Återfinns inte godset utgår heller inget arvode. Vid ett positivt resultat utgår en viss procent av godsets värde som arvode. Arvode debiteras oavsett hur godset kom fram. Är godset skadat är det eventuellt restvärde som arvodet beräknas på. Gäller det en ansvarsförsäkring beräknas istället arvodet på ansvarsbeloppet. Vissa undantag finns - se leveransbestämmelser och prislista.

Aktuell prislista     Aktuella leveransbestämmelser

Tveka inte att anmäla även sändningar med lågt värde till GODSLETAREN. Kanske just denna sändning finns i ett register med oidentifierade sändningar (=UFO-lista)! Här hittar Du alltså beskrivningar på gods som inte är identifierat. Kanske har Du ersatt någon försäkringstagare? Kanske Du har något tips om vems godset är? Kontakta i så fall GODSLETAREN. 

Här finns vidare en länk till en letlista, dvs signalement på försvunna kollin.

Ju tidigare Du anmäler ett manko till GODSLETAREN desto större är chanserna att godset kan återfinnas. Förutom den externa, aktiva sökningen sker också en avstämning mot de register med oidentifierade sändningar som finns hos oss.

När (och om) godset återfinns ombesörjer GODSLETAREN förtullning och transport till mottagaren (efter instruktion). Kan inte försäkringstagaren förmås att ta emot / återköpa godset kan vi ofta hjälpa till med försäljning och transport till företag som köper upp den aktuella typen av gods.

Klicka här för information om beställning.

Om Du blir tvungen att neka en försäkringstagare ersättning så är det slutligen en fördel att kunna hänvisa till GODSLETAREN. Det kan vara så att varuförsäkring saknas eller att försäkringen inte täcker det inträffade. GODSLETAREN kan då arbeta direkt för Din kund.

Skriv ut

Tipsa en vän