SvenskaDanskEnglish
Sök
Godsletaren

Ex Works (EXW) ett enkelt villkor att använda, eller?

Hur många av Er som säljer eller köper med Ex Works som villkor vet vad detta villkor egentligen betyder? Ex Works, eller EXW som det brukar förkortas är ett vanligt förekommande villkor. Tyvärr måste man säga då det kan leda till oönskade komplikationer om olyckan är framme.

Ex Works betyder att säljaren har minimalt åtagande mot köparen. Säljaren skall ställa godset till köparens förfogande på överenskommen ort, denna brukar i regel vara säljarens lokal. Säljaren skall också se till så att köparen får en handelsfaktura som gäller godset. I och med detta så har säljaren fullgjort sina plikter mot köparen enligt villkoret EXW. Enkelt, eller hur?

Alla transport arrangemang från lastning till dess att godset skall lossas från fordonet står köparen för. Denne har också ansvar för att en eventuell export klarering blir gjord i det fall godset skall transporteras utanför EU’s gränser. Men viktigaste av allt är att ha helt klart för sig att köparens skyldigheter startar i samma stund som säljaren har meddelat att godset är klart för avhämtning.

I praktiken så innebär detta att köparen står risken för godset trots att det står kvar på säljarens lager.

För att ta ett exempel så kan följande scenario inträffa. Fredag eftermiddag vid 15:00 så meddelar säljaren att godset finns klart för avhämtning. Köparen har ingen möjlighet att få fram någon transportör som kan hämta godset, så det får stå kvar till följande måndag. På lördag kväll så utbryter en brand i säljarens lager, varvid köparens gods blir förstört.

Vad händer nu, vem har ansvaret för godset? Om säljare och köpare inte har avtalat något annat så är köparen den som står risken. Säljaren kan kräva betalning av köparen för godset, som nu tyvärr är förstört av branden. Köparen måste kontakta sitt försäkringsbolag för att få ersättning gällande det förstörda godset, detta så att säljaren kan få betalt. Tycker Ni att det låter det konstigt?

Då så kan vi ta ännu ett exempel på vad som kan hända. Säljaren hjälper köparen med att lasta godset på fordonet som hämtar godset. I samband med lastningen så tappar truckföraren pallen med godset med följd att godset blir skadat. Vem står risken? Det finns ingenting avtalat angående vem som skall utföra lastningen, vilket betyder att köparen står risken. Köparen får även denna gång kontakta sitt försäkringsbolag för ersättning. Försäkringsbolaget kommer i sin tur att försöka få ersättning från den som utförde lastningen, men det är som man säger en helt annan fråga.

Självklart så kan man skriva in i avtalet att lastning skall ingå eller att säljaren skall stå risken fram till dess att godset är avhämtat. Tänk på att detta måste avtalas och noteras så att det finns bevis den dagen olyckan är framme. Tyvärr så sker detta allt för sällan, man anger i normala fall EXW utan några tillägg. Finns det någon lösning på problematiken med EXW?

Ja det gör det! Om vi använder det senast tillagda leverans villkoret Free Carrier, FCA som det brukas förkortas. Detta villkor antogs i revisionen som utmynnade i Incoterms 1980, en av anledningarna var att komma förbi problematiken med EXW. Vad innebär FCA i praktiken för säljare respektive köpare?

Förenklat och kort så innebär FCA att säljaren står allt ansvar till dess att godset är överlämnat till köparens transportör. D.v.s. säljaren ser till att godset blir lastat på fordonet, i samma moment som godset står på flaket så övergår kostnader och risker på köparen. Säljaren har också skyldighet att utföra export klarering av godset i det fall EU’s gräns skall passeras, som vid en export till Norge.

I Incoterms 2000 så har man förtydligat vem som skall stå för kostnad och risk vid lastning av fordon genom att ange att säljaren står alltid för lastning vid eget lager, fabrik eller förvaringsplats. Annars så står köparen för denna kostnad, vad betyder nu detta? Vi sa ju innan att säljaren skulle stå för lastningen, eller hur?

FCA ger säljare och köpare möjlighet att bestämma var godset skall lämnas över till köparens transportör. Vi kan som exempel ta en sändning som skall gå med flyg till Hong Kong.

Säljaren har sitt lager i västra Göteborg och sändningen skall flygas ut från Landvetters flygplats.

I det fall vi anger FCA Göteborg, så kommer köparens transportör och hämtad godset hos säljaren i västra Göteborg. Säljaren tar hand om lastningen av upphämtningsbilen samt ser till att godset blir exportklarerat hos Tullen.

Det kan vara så att säljaren har en bil som åker upp till Landvetters flygplats varje dag och då kan säljaren lika gärna ta med godset på bilen. I detta fall så anger vi FCA Landvetter flygplats som leveransvillkor. Detta innebär att säljaren står för kostnader och risker för lastning på eget lager samt transporten upp till flygplatsen. Lossning av bilen på Landvetter flygplats står köparen för, även i detta fall så skall säljaren se till att godset blir exportklarerat hos Tullen.

Om nu EXW är så dåligt villkor, varför använder man inte FCA istället för EXW.

FCA används i stor utsträckning, antingen genom att företaget har antagit villkoret i sin policy gällande vilka villkor som skall användas. Alternativt är att man har lärt sig skillnaden den ”hårda vägen”, d.v.s. man har råkat ut för en incident som har belyst problematiken på ett praktiskt sätt.

Samtidigt så skall man ha klart för sig att EXW har varit med redan från den första utgåvan av Incoterms, 1936. Detta kan vara en av anledningarna att man fortfarande använder EXW i den utsträckning som man gör, även om det finns många brister med detta villkor.I vänsterkolumnen finns länkar till alla Peter Hellmans artiklar i ämnet Incoterms!

Artikel om Incoterms - D-villkoren (bl a DAF, DDU och DDP) publiceras inom kort


Skriv ut

Tipsa en vän