SvenskaDanskEnglish
Sök
Godsletaren

F-villkoren kan vara förvirrande!

Ett av de absolut vanligaste leveransvillkoren, i synnerhet vid import via fartyg är Free On Board (FOB). Detta villkor innebär helt kort att säljaren står alla kostnader och risker till dess att godset är lastat ombord på fartyget. Observera att villkoret gäller endast för sjötransport, gränsdragningen mellan säljare och köpares åtaganden går vid fartygets reling. Lastbilar och flygmaskiner har som bekant ingen reling att tala om.

För köpare kan det kännas tryggt att säljaren står för alla transport arrangemang samt även har ansvaret, läs risken för lastningen. Säljaren har även ansvar för att exportklarering blir utförd. Köparen övertar kostnader och ansvar först när godset finns ombord på fartyget. Det är även köparen som bestämmer vilken transportör som skall ta hand om sjötransporten, säljaren får vackert finna sig i köparens val av transportör. Som säljare skall man vara på det klara med att om lastningen blir fördröjd och en planhyra uppstår så är denne som får stå för denna kostnad. Vill man undvika detta så bör man använda Free CArrier (FCA) istället. Den minnesgode läsaren kanske kommer ihåg att Free Carrier (FCA) behandlades i föregående experttips.

Det finns dock en hake med att använda FOB i dagens läge, det beror på att transporttekniken har sprungit ifrån FOB. När det första Incoterms dök upp 1936 så var det ingen som kunde ana att huvuddelen av det som vi kallar styckegods skulle skeppas i containers. Innan godset började lastas i container så var det ganska enkelt att kontrollera om varorna var hela eller skadade när de lastades ombord på fartyget. Hur gör man idag? När containern är lastad så plomberas den och plomben tas först bort när containern är framme hos mottagaren. Hur skall man vid en skada kunna avgöra när det hände, innan eller efter det att relingen passerades? När det gäller riskövergången så innebär FOB ett stort dilemma så länge godset transporteras i en container.

Det tredje och sista F-villkoret är Free Alongside Ship (FAS), på svenska Fritt vid fartygets sida. Även FAS är ett villkor som endast skall användas vid sjötransport, om godset skall transporteras med bil eller flygplan så är det FCA som gäller.

FAS innebär att säljaren skall stå för transport arrangemang och risker fram till fartygets sida, d.v.s. på kajen. Säljaren har även ansvaret för exportklarering av godset blir utförd, samma som vid FCA och FOB. Det åligger köparen att ordna fram fartyg samt se till att godset blir lastat på den samma.

Säljaren har fullgjort sina åtaganden i det samma som godset är levererat och exportklarerat, efter denna punkt så ligger alla kostnader och risker på köparen.

Säljaren bör dock tänka på att leverera vid tidpunkt eller inom avtalad tidsperiod och på ett sådant sätt som är sedvänja i hamnen. Godset skall levereras så som hamnen föreskriver att leveransen skall ske, något att tänka på då rutinerna och regler kan skilja mellan olika hamnar i landet. Tänk även på att som säljare kräva en kvittens av hamnen och eller rederiet som bevis på att Ni har levererat enligt överenskommelse.I vänsterkolumnen finns länkar till alla Peter Hellmans artiklar i ämnet Incoterms!

Artikel om Incoterms - D-villkoren (bl a DAF, DDU och DDP) publiceras inom kort


 

 

Skriv ut

Tipsa en vän