SvenskaDanskEnglish
Sök
Godsletaren
 

Aktuellt

12.10.13
Chaufförer i svarta skattefilen - artikel i GP
Närmare 400 utländska lastbilschaufförer och fyra västsvenska åkerier har tillsammans skattekrav att vänta på över 50 miljoner kronor.
Läs mer »

12.03.02
Sjörättsinstitutet i Stockholm sjösätter ny hemsida
Sjörättsinstitutet har hittills byggt sin hemsida på en plattform som tillhandahålls av Apple. Från och med den 1 juli kommer emellertid Apple inte längre att tillhandahålla den plattformen. Institutet har därför byggt upp två nya hemsidor med adress sjorattsbiblioteket.se/wordpress (svensk sida) samt maritimelawlibrary.se/wordpress (engelsk sida).
Läs mer »

12.03.02
Riskerna med CIF och FOB klausuler - seminarium på Sjörättsinstitutet i Stockholm
Filippo Lorenzon diskuterar riskerna i samband med försäljning under CIF- och FOB-klausuler vid vårens andra kvällsseminarium den 8 mars 2012 kl. 18.00–20.00.
Läs mer »

11.10.02
Kurs i ansvarsförsäkring 31 oktober - 3 november
Svensk Försäkring (f d Försäkringsförbundet) erbjuder kursen Ansvarsförsäkring den 31 okt - 3 nov 2011. Kursen hålls i Informators kurslokaler på Karlavägen 108, Stockholm.

Läs mer »

11.09.30
Transportsäkerhetsdag 2011
Inbjudan till Polisens Transportsäkerhetsdag den 10 november på Svenska Mässan i Göteborg

Läs mer »

Arkiv »

Tillämpligheten av NSAB                    NSAB 2000

När problem uppkommer i samband med speditionsuppdrag händer det inte sällan, och i synnerhet när uppdragsgivaren är en mer ”ovan” köpare av speditionstjänster, att giltigheten av standardvillkor enligt NSAB 2000 ifrågasätts. I synnerhet gäller kanske detta när en speditör utnyttjar panträtten i godset speditören hanterar för uppdragsgivaren för att få betalt. Mot denna bakgrund; vad är förutsättningarna för att NSAB skall bli tillämpligt på ett avtal mellan speditören och en uppdragsgivare, och vad gäller för det fall panträtten enligt NSAB avtalas bort (vilket är ganska vanligt i branschen)?

Speditörernas verksamhet är inte underkastad någon särskild tvingande lagreglering i Sverige. Detta innebär att det i princip står parterna fritt att avtala vad de vill sinsemellan så länge som detta inte strider mot tvingande lag. Trots detta så finns det inte särskilt många individuellt framförhandlade speditörsavtal. Istället används generellt de villkor som går under benämningen NSAB 2000, Nordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser.

NSAB är ett s.k. standardavtal, vilka används i större eller mindre utsträckning i många branscher. Vissa sådana standardavtal är ensidiga i den meningen att de framtagits av ett företag eller en organisation att användas i samband med t ex försäljning av en vara eller tjänst, och är således normalt i detta exempel ”säljarvänligt”. NSAB har däremot arbetats fram av organisationer för bägge parter, både köpar- och säljarsidan, i de nordiska länderna vilket torde innebära att villkoren är mer balanserade. NSAB har därför status av så kallat agreed document.

Normalt blir NSAB tillämpligt på ett speditörsuppdrag genom att hänvisning till villkoren sker i någon form (t ex muntligen, genom en beställningsbekräftelse eller i en offert) i samband med att avtalet ingås. Dock har NSAB:s status som förhandlat dokument medfört att det i domstolsavgörande har fastslagit att det i princip krävs särskilda skäl för att speditörsbestämmelserna inte ska anses vara tillämpliga. På motsvarande sätt har det godtagits att NSAB skall utgöra det normala avtalsinnehållet i speditörsavtal till och med i sådana fall då ingen hänvisning har skett till bestämmelserna överhuvudtaget i samband med avtalets ingående.

Som ett användbart verktyg gäller enligt NSAB att speditören har panträtt i det transporterade godset som säkerhet för fullgjord betalning. Det är inte ovanligt att denna panträtt särskilt avtalas bort mellan parterna, vilket medför att speditören endast har s.k. retentionsrätt (vilket följer enligt lag), vilket ger speditören ett svagare skydd vid utebliven betalning. Retentionsrätt innebär att speditören endast har rätt att hålla kvar godset till dess att uppdragsgivaren har fullgjort betalning hänförlig till just det kvarhållna godset. Panträtten, enligt NSAB, medför därutöver en rätt att sälja godset, dels för att få betalt för alla kostnader (inkl. arvoden) hänförliga till just det kvarhållna godset och, dels för att få betalt för övriga fordringar mot uppdragsgivaren, som uppkommit p g a andra uppdrag. Panträtten ger således ett väsentligt bättre skydd för betalning än vad som gäller om den avtalas bort. Därmed inte sagt att en speditör i enskilda fall, som en del i en affärsmässig bedömning, inte kan nöja sig med det sämre skydd retentionsrätten ger.

Artikeln är skriven av
på hellström advokatbyrå kb
HELLSTRÖM - www.hellstromlaw.com

Skriv ut

Tipsa en vän