SvenskaDanskEnglish
Sök
Godsletaren

C-villkoren, missuppfattningarnas villkor! - första avsnittet

C-villkoren innebär tyvärr ofta att säljare och köpare missförstår vad dessa verkligen innebär, samt vad konsekvensen kan bli. I denna artikel så skall vi kika på vad Cost and Freight (CFR) respektive Carriage Paid To (CPT) innebär för både säljare och köpare.

Säljaren är den som ansvarar för huvudtransporten och skall ombesörja bokning samt betala transportören för denna transport fram till överenskommen plats i mottagarlandet. Köparen skall i sin tur betala lokala kostnader så som terminalavgifter, utkörning i mottagarlandet m.m.

Det som gör c-villkoren lite svåra är att köparen står risken för transporten, detta trots att det är säljaren som väljer transportör. Det är här det första misstaget brukar inträffa, köparen tror många gånger att det är säjaren som står risken då det är denne som har arrangerat transporten.

Vid användande av CFR eller CPT gäller att köparen har en försäkring som täcker godset då det är denne som får ta konsekvensen om något går fel under transporten.

För CFR (med angiven destinationshamn) så gäller samma riskövergång som för FOB, d.v.s. vid fartygets reling i avgångshamnen. Den uppmärksamme läsaren kanske kommer ihåg resonemanget kring FOB i föregående artikel. CFR endast bör användas vid sjötransport, en minnesregel är att tänka ”F” som för fartyg. Det är bättre att använda CPT (med angiven destination i utlandet), detta innebär att riskövergången är när förste fraktförare hämtar godset. Med andra ord, när det lastas hemma hos säljaren. Fördelen med detta villkor är att det är endast en part som har risken under transporten. CPT fungerar dessutom alla transport sätt.

CFR och CPT bör användas med stor försiktighet. Som säljare så bör du kontrollera att din köpare har en försäkring som täcker transporten. Som köpare så bör du kontrollera med ditt försäkringsbolag att de inte har några invändningar mot att använda dessa villkor.

Nästa sak att tänka på är kostnaderna. Säljaren betalar kostnader i avsändningslandet samt frakten fram till överenskommen plats i mottagningslandet. Kostnaderna i mottagningslandet står köparen för.

Här uppstår ett dilemma, detta då denne inte har kontroll över vem godset skeppas med. Lokala kostnader kan skilja sig högst markant mellan olika transportörer. Sticker här ut hakan med en fråga till svenska importörer, i synnerhet de som importerar från Kina.


Blir du blåst av säljaren och/eller transportören?

Det har bland annat i Kina utvecklats en kultur som innebär att transportören betalar ut en s.k. ”kick back” för att attrahera säljarna att skicka godset med just dem. Det kan ta sig i utryck på följande vis.

Om köparen frågar en svensk transportör vad de skall ha för att köra godset med sjötransport, så kanske de säger att de behöver USD 50,- per kubikmeter. Säljaren får ett sjöfraktpris i Kina som innebär att det endast betalar USD 30,- per kubik, dessutom så får de en bokningskommission på USD 10,- per kubik. Kostnad totalt USD 40,- per kubik, att jämföra med de USD 50,- som köparen skulle betala till den svenska transportören. Det blir billigare om säljaren bokar frakten, eller?

Sanningen är att de lokala kostnaderna på mottagningsdestinationen kommer att bli skyhöga jämfört om köparen bokar frakten med en svensk transportör. I fallet när säljaren bokar frakten och får sin ”kick back”, så kompenserar sig transportören med att ta ut extremt höga kostnader. Köparen får indirekt kompensera transportören genom att betala mer än skäligt i lokala kostnader på ankomst orten.

En annan problematik är att transportören kanske inte har någon lokal representation i Sverige. Sändningen kanske lossas hos en tranportör i Hamburg, sedan skall godset gå med lastbil till Sverige. Detta kan ta tid och bli dyrt då transportören i Hamburg vill få sina kostnader täcka av köparen innan de transporterar vidare godset till Sverige. Svenska försäkringsbolag kan dessutom ibland se ett sådant transportupplägg med viss skepsis då transporten blir avbruten och en mellanlagring av godset kan uppstå.

Har tyvärr på senare tid noterat att vissa transportörer tar ut kostnad i Kina samt debiterar denna på köparen. Detta trots att frakt dokumentet anger att frakten är betald i Kina, detta måste betraktas som rent bondfångeri. Detta kan ha sin grund i att det finns vissa transportörer som erbjuder säljarna i Kina en frakt på USD 0,- med motiveringen att frakten absorberas av övriga avgifter som köparen får betala. Läs lokala kostnader i mottagningslandet.

Detta var CFR och CPT villkoren, nästa artikel kommer att behandla Cost Insurance Freight (CIF) respektive Carriage and Insurance Paid to (CIP).I vänsterkolumnen finns länkar till alla Peter Hellmans artiklar i ämnet Incoterms!

Artikel om Incoterms - D-villkoren (bl a DAF, DDU och DDP) publiceras inom kort

 

Skriv ut

Tipsa en vän