SvenskaDanskEnglish
Sök
Godsletaren

C-villkoren, missuppfattningarnas villkor! – andra delen

I denna artikel fortsätter vi med de två återstående c-villkoren, alltså Cost Insurance Freight (CIF) respektive Carriage and Insurance Paid to (CIP). Dessa två villkor är de enda som klargör att försäkring skall tecknas för transporten. Det är säljarens ansvar att teckna samt betala för en transportförsäkring som faller ut till köparens förmån om skada skulle inträffa.

Vad innebär detta nu i det verkliga livet? Som vid tidigare behandlade c-villkor, CFR och CPT så ligger risken på köparen. CIF innebär att riskövergången är vid fartygets reling in lastningshamnen samt CIP när förste fraktföraren hämtar godset hos säljaren. Den stora skillnaden är nu att säljaren säkerställer att en försäkring blir tecknad för godset. Säljaren behöver inte vara orolig för att köparen saknar en giltig transportförsäkring. Detta låter bra, eller vad tycker ni som läser denna artikel?

Som säljare, JA! Men som köpare definitivt NEJ! Vad är anledningen till denna kommentar kan man undra? Som säljare är jag säker på att det finns en gällande försäkring då det är jag själv som har tecknat denna genom mitt eget försäkringsbolag. Om vi tittar på det ur köparens perspektiv så kan vi konstatera att köparen är hänvisad till säljarens försäkringsbolag. Alltså om jag köper på ett CIF eller CIP villkor, så är jag hänvisad till försäkringsbolaget i säljarens hemland vid en skada. Förhoppningsvis så har detta försäkringsbolag en representant i Sverige, tyvärr så kan det visa sig att så inte är fallet. Som köpare så skulle jag helt klart föredra att ha kontakt med mitt vanliga försäkringsbolag hemma i Sverige.

En annan problematik är att jag kanske inte är säker på vilken typ av transportförsäkring som är tecknad. Typ av försäkring, vad menas med detta? Finns det olika typer och vad betyder det?

En vanlig reaktion är att köpare samt köpare inte är medvetna om att en transportförsäkring kan tecknas i olika nivåer.

ICC står för Institute Cargo Clauses som i grunden är Engelska villkor. Förenklat så gäller följande för de olika nivåerna av försäkring enligt C, B och A-villkoren.

Grundförsäkring (ICC C) – Gäller endast när en katastrof ha inträffat, t.ex. om fartyget sjunker, flygplanet störtar eller lastbilen när den är på landbacken, kör i diket. Gäller inte för lastning eller lossningsskador, vattenskada, stöld eller liknande.

Utvidgad grundförsäkring (ICC B) – Samma som för ICC C men inkluderar t.ex. lastbilen även är försäkrad när den står på en färja eller annat sjötransportmedel. Att godset går helt och hållet förlorat eller får sin ursprungliga beskaffenhet för störd vid lastning eller lossning. Vattenskada, dock ej skada orsakad av nederbörd (regn).

Allriskförsäkring även kallat normalförsäkring (ICC A) – Gäller för alla skador förutom de som försäkringsbolaget har valt att undanta. Brukar innefatta bristfälligt eller avsaknad av emballage, varans egen beskaffenhet, begagnade eller redan skadade varor. Man bör kontrollera med försäkringsbolaget vad som gäller i specifika fall.

Det som är intressant vid val av ett CIF eller CIP villkor är att säljaren kan välja grundförsäkringsvillkor (ICC C). Säljaren har fullgjort sina plikter mot köparen då de har tecknat försäkringen, trots att denna ger köparen ett minimalt skydd. CIF och CIP talar bara om att försäkring skall tecknas av säljaren, inte vilken typ denna skall vara.

Om man ändå som köpare väljer att köpa på ett CIF eller CIP villkor, så bör man redan i det ursprungliga avtalet ange vilken typ av försäkring som skall tecknas. Och självklart skall denna vara en allrisk/normalförsäkring (ICC A). Samtidigt skall jag som köpare kräva en försäkringspolis, eller ett certificate of insurance som den heter på engelska. Detta är ett intyg från försäkringsbolaget som talar om att försäkring är tecknad, vilken typ denna är samt vad försäkringsbeloppet är.

 
I vänsterkolumnen finns länkar till alla Peter Hellmans artiklar i ämnet Incoterms!

Artikel om Incoterms - D-villkoren (bl a DAF, DDU och DDP) publiceras inom kort

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv ut

Tipsa en vän